snowdonia
snowdonia news north wales guides snowdonia forum snowdonia activities, b&B, hotels, campsites,


  Cymraeg
  Ynglyn â          
  Nod Eryri Bywiol
  Main Index
  News Archive             
  Feature Archive      
  Activity Directory
  Activity Guides *FREE!*
  Area Guides              
  What's On in Snowdonia
  Spotlight Archive            
  Letters to the Editor   
  S-A Photo Gallery
  Mini Web Sites            
  Course Specials              
  Outdoor Links            
  Home            
  Trade Pages
  Trade News    
  A-Z Listings    
  Document Library  
  Events                           
  Press Releases           
  Join Snowdonia-Active
  Job Shop              
  Trade Links         
  Trade Home                
  Terms & Conditions
  Snowdonia Spotlight
   
  Plas Curig - Boutique Hostel
16/04/2012 Hostels aimed at outdoor users are traditionally well-known for their functionality rather than their luxury. But Plas Curig in Snowdonia is one of a growing number of accommodation providers that is set to change all that. It is a premium budget hostel billed as the only 5-star hostel in Wales and recently featured in The Guardian as the UK's poshest hostel.
more info...

Snowdonia Running Guides and Landscape Walks
04/09/2008  are two new outdoor focused businesses sharing a love of Snowdonia but appreciating its special qualities at very differing paces. Mountain running and geotourism have both recently experienced a growth in interest. So if you are a novice or fully-fledged fell runner looking to take to the hills, or wished you knew more about how Snowdonia's landscape was formed, you should check out these businesses
more info...

spotlight archive

 

 

Ynglyn â


Grwp o bobl busnes rhydd eu barn ac annibynnol o Wynedd, Môn a Chonwy wledig a ffurfiwyd yn ddiweddar yw Eryri Effro.

Rydym wedi dyfod ynghyd yn sgil ein cyd-ddymuniad i hyrwyddo a diogelu'n well Twristiaeth Antur a'r Diwydiannau Awyr Agored cysylltiedig o fewn ein hardal ddaearyddol.

Gwelwn angen am grwp i uno a hel at ei gilydd yr holl elfennau sy'n rhoi i Dwristiaeth Antur a'r Diwydiannau Awyr Agored cysylltiedig eu swyn unigryw Eryri.

Mae amrywiaeth eang o'r elfennau hynny i'w cael o fewn y grwp, yn cynnwys Hyfforddwyr ar eu liwt eu hun, Penaethiaid Canolfannau Awyr Agored a
Chwmnïau Datblygu Rheolaeth at Weithgynhyrchwyr Cyfarpar, Adwerthwyr a'r Diwydiannau Gwasanaeth.

Credwn mai'r ffordd orau o warchod buddiannau ein diwydiant, ei gwsmeriaid a'r amgylchedd yw trwy ddod at ein gilydd i hyrwyddo a datblygu'r cyfraniad gwerthfawr a wnawn i'r economi lleol.

Nod Eryri Bywiol

© Eryri-Bywiol 2002