snowdonia
snowdonia news north wales guides snowdonia forum snowdonia activities, b&B, hotels, campsites,


  Cymraeg
  Ynglyn â          
  Nod Eryri Bywiol
  Main Index
  News Archive             
  Feature Archive      
  Activity Directory
  Activity Guides *FREE!*
  Area Guides              
  What's On in Snowdonia
  Spotlight Archive            
  Letters to the Editor   
  S-A Photo Gallery
  Mini Web Sites            
  Course Specials              
  Outdoor Links            
  Home            
  Trade Pages
  Trade News    
  A-Z Listings    
  Document Library  
  Events                           
  Press Releases           
  Join Snowdonia-Active
  Job Shop              
  Trade Links         
  Trade Home                
  Terms & Conditions
  Snowdonia Spotlight
   
  Plas Curig - Boutique Hostel
16/04/2012 Hostels aimed at outdoor users are traditionally well-known for their functionality rather than their luxury. But Plas Curig in Snowdonia is one of a growing number of accommodation providers that is set to change all that. It is a premium budget hostel billed as the only 5-star hostel in Wales and recently featured in The Guardian as the UK's poshest hostel.
more info...

Snowdonia Running Guides and Landscape Walks
04/09/2008  are two new outdoor focused businesses sharing a love of Snowdonia but appreciating its special qualities at very differing paces. Mountain running and geotourism have both recently experienced a growth in interest. So if you are a novice or fully-fledged fell runner looking to take to the hills, or wished you knew more about how Snowdonia's landscape was formed, you should check out these businesses
more info...

spotlight archive

 

 
Eryri-Bywiol
“Y Bartneriaeth ar gyfer Twristiaeth Antur a Diwydiant Awyr Agored Eryri.”

Mae gennym tri prif nod eang:
1. Cefnogi a datblygu Twristiaeth Antur a’r Diwydiannau cysylltiedig yng Ngwynedd, Ynys Môn a Chonwy Wledig.
2. Cynrychioli a diogelu diddordebau’r diwydiant awyr agored a’i ddefnyddwyr o fewn y rhanbarth
3. Hybu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth rhwng ymwelwyr, busnesau a’r gymuned leol

Bydd y Bartneriaeth yn cyflawni ei nodau drwy:

Marchnata
• Marchnata diwydiannau awyr agored a busnesau twristiaeth antur ar y cyd
• Hyrwyddo chwaer ddiwydiannau drwy gyrff cyswllt
• Creu hunaniaeth brand a logo
• Hyrwyddo’r ardal fel canolfan twristiaeth antur y DG
• Promotion of adventure events within the area
• Cynyddu nifer yr ymwelwyr antur sy’n dod i’r rhanbarth am y tro cyntaf
• Cynyddu nifer ymwelwyr dychwelyd cynaliadwy i’r rhanbarath
• Hyrwyddo’n weithredol twristiaeth antur i bobl o bob oedran a gallu

Datblygu
• Datblygu cyfleoedd cyflogaeth o ansawdd i’r gweithlu lleol
• Cynyddu cyflogaeth blwyddyn gron gynaliadwy
• Cynyddu CMC yr economi lleol
• Llunio strategaeth gyfannol gyda chyrff eraill
• Cynyddu’r cyfleusterau antur sydd ar gael i bawb
• Cydweithio i sicrhau mynediad pellach yn yr awyr agored
• Annog sensitifrwydd pob datblygiad i egwyddorion a thraddodiadau y gweithgareddau

Cefnogaeth
• Cynorthwyo busnesau presennol a newydd amrywiol sy’n cydweddu
• Bod yn lladmerydd ar ddatblygiad gweithgareddau antur awyr agored
• Annog aelodau’r bartneriaeth i rwydweithio a llunio cadwyn gyflenwi gref o fewn y rhanbarth
• Cyfnewid adborth rhwng y bartneriaeith a chyrff cysylltiol eraill

Gwasanaeth
• Archwilio’r posibiliadau o siarter ansawdd gwasanaeth ar gyfer yr aelodau
• Annog argaeledd gwasanaethau gydol y flwyddyn
• Hybu gwerth am arian a phrofiad cadarnhaol

Cymuned ac Amgylchedd
• Hybu ymwybyddiaeth a chreu strategaethau i ddatblygu materion yn ymwneud â chymuned, diwylliant ac amgylchedd
• Annog datblygiadau cynaliadwy effaith isel
• Gwella ansawdd amgylcheddol cydnaws â gofynion y diwydiant
• Cydweithio mewn partneriaeth â’r gymuned lleol i hybu gwell dealltwriaeth o’r buddiannau economaidd, diwylliannol ac amgylcheddol

Ynglyn â

© Eryri-Bywiol 2002